System sterowania DeltaV (2), PL 7017 - Emerson Course

Specific for:

Opis szkolenia

Kurs przeznaczony dla inżynierów automatyków odpowiedzialnych za projektowanie, wdrażanie oraz sprawdzanie konfiguracji systemu DeltaV. Podczas kursu trwającego 4,5 dnia uczestnicy będą mogli zapoznać się z blokami funkcyjnymi, interpretować statusy bloków i wartości, filtrować sygnały błędów, konfigurować strategie sterowania wykorzystując algorytmy „State-Driven” i „Command-Driven”, wykorzystywać dostępne bloki funkcyjne do tworzenia strategii sterowania oraz wykorzystywać symulację dla testowania strategii. Wymagania wstępne: Doświadczenie z systemem Microsoft Windows. Potencjalni uczestnicy bez znajomości zagadnień związanych ze sterowaniem procesami powinni najpierw skorzystać z kursu „e9025 - Control Loop Foundation”. Dla potencjalnych uczestników, którzy nie mieli kontaktu z systemem DeltaV polecamy kursy: „7101 - PlantWeb/DeltaV Introduction” lub „7018 - DeltaV Hardware & Troubleshooting”

 

Plan szkolenia

▪ Struktura bloków funkcyjnych
▪ Wejścia i wyjścia HART
▪ Bloki funkcyjne dla układów regulacji ciągłej
▪ DeltaV Tune/InSight – strojenie układów regulacji ciągłej
▪ Opcje sterowania urządzeniami dyskretnymi
▪ Class Based Control Modules – klasy modułów sterowania
▪ Wyrażenia
▪ Unit Alarms – alarmowanie dla węzłów
▪ Parametry wielowymiarowe (tablice)
▪ Equipment Modules – połączenia pomiędzy modułami sterowania
▪ Środowisko operatorskie
▪ Tworzenie własnych stacyjek
▪ Tworzenie własnych elementów bibliotecznych
▪ Urządzenia HART – alarmy

 

Szczegółowe informacje, w tym najbliższe terminy szkoleń dostępne są pod numerem telefonu 22 4589 230 lub adresem e-mail eu.education@emerson.com


Select location


For this location the course is available On Virtual or Demand.Please enable JavaScript to use this website.