Ovation® Software Project, PL OV215 - Emerson Course

Specific for:

Czas Trwania
Dziesięć Dni


Opis Kursu
Kurs ten zawiera i łączy główne elementy związane z oprogramowaniem z pięciu jednotygodniowych kursów:
OV100, OV200, OV210, OV231 oraz OV300. Zawiera elementy funkcji aplikacji Ovation, strukturę Developer
Studio, budowanie punktów, budowanie i modyfikowanie arkuszy sterowania, budowanie i modyfikowanie
grafik procesowych, przygotowywanie kopii zapasowych systemu, oraz dodawanie punktów do stacji
historycznej Ovation Process Historian. Kurs ten jest mniej szczegółowy i nie zastępuje pięciu 1-tygodniowych
kursów.


Wymagania Wstępne
Brak


Tematyka Kursu
W trakcie szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

 

 • Podstawowe komponenty systemu Ovation,
 • Podstawowa terminologia stosowana w systemie Ovation
 • Demonstracja podstawowych funkcji Operatorskich systemu Ovation
 • Przesyłanie informacji pomiędzy poszczególnymi elementami systemu Ovation
 • Struktura Systemu oraz funkcje dostępne w menu kontekstowym w Ovation Developer Studio
 • Tworzenie i modyfikowanie punktów za pomocą Ovation Developer Studio
 • Podgląd Arkuszy Sterowania zaimplementowanych w systemie Ovation
 • Interpretacja oraz strojenie Arkuszy Sterowania przy pomocy dostępnych narzędzi
 • Tworzenie i modyfikowanie Arkuszy Sterowania za pomocą Ovation Developer Studio
 • Interpretacja I modyfikowanie funkcji “śledzenia” pomiędzy Arkuszami Sterowania
 • Powiązania pomiędzy Arkuszami Sterowania I Diagramami Graficznymi
 • Tworzenie I modyfikowanie Diagramów Graficznych powiązanych z Arkuszami Sterowania
 • Dodawanie i modyfikowanie listy punktów gromadzonych w stacji Historycznej.

Course Details


For this location the course is available On Demand or On SitePlease enable JavaScript to use this website.